تبلیغ شماره 1

تعیین سطح حسابداری وجوه و خزانه داری

 

 

پولشویی و راه های مبارزه با آن

 

 

آموزش کاربردی هوشیاری مالی کارکنان دولت در 50 ویژه نامه مجازی

 

 

حقوق مالی خانواده، راز و رمز چک

 

 

آشنایی با نکات مهم و پرکاربرد قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

مالکیت فکری و برند - سطح 3

 

 

مالکیت فکری و برند - سطح 2

 

 

مالکیت فکری و برند - سطح 1

 

 

بازاریابی و فروش - سطح 3

 

 

بازاریابی و فروش - سطح 2

 

 

بازاریابی و فروش - سطح 1

 

 

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 3

 

 

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 2

 

 

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 1

 

 

 
« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی