تبلیغ شماره 1

فرم فیلم آموزشی سواد مالی

 

شعر دکتر مهربون

مشاهده جزییات

 


نگرانی مالی ناشی از ناآگاهی مالی

مشاهده جزییات

 


ضرورت آموزش سواد مالی از دید روانشانسی

مشاهده جزییات

 


برنامه ریزی و بودجه بندی مالی جهت مدیریت پول

مشاهده جزییات

 


شرایط زندگی در نتیجه تصمیمات مالی

مشاهده جزییات

 


چرا باید سواد مالی را یاد گرفت

مشاهده جزییات

 


واقع گرایی برای ضرورت کسب مهارت ها و سواد مالی

مشاهده جزییات

 


ضرورت یادگیری سواد مالی برای کسب رفاه مالی

مشاهده جزییات

 


مدیریت ریسک "بیمه آتش سوزی"

مشاهده جزییات

 


مدیریت ریسک "بیمه عمر و سرمایه گذاری"

مشاهده جزییات

 


1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی