تبلیغ شماره 1

مشاغل خانگی(تولید و بسته بندی انواع مربا)

تولید انواع مربا درفرآیندی که میوه دراثر پخت وافزودن شکر،به حد نصاب بریکس رسیده ودرظروف تمیز وبهداشتی بسته بندی شود.


مشاغل خانگی (جلد سازی چرمی)

امور مربوط تهیه کتب دست نویس، قرآن و ... را انجام دهد.


مشاغل خانگی (کشمش پاک کنی و بسته بندی)

فرآیندی است که در طی آن سنگریزه ، شن و مواد خارجی از کشمش جداو در بسته های تمیز و قابل مصرف قرار میگیرد .


مشاغل خانگی (گلیم گل برجسته)

امور مربوط به تنظیم و نصب دار گلیم بافی، خواندن نقشه های سنتی گلیم، چله کشی دار، بافت گلیم گل برجسته( شامل گلیم ابتداو انتها، شیرازه، پودکشی) و همچنین پایین کشیدن گلیم را انجام دهد.


مشاغل خانگی (گلیم بافی)

گلیم بافی یکی از شاخه های قالیبافی می باشد. زیرانداز به وسیله تار و پود (بدون مرحله بافت) را گلیم بافی می گویند.


مشاغل خانگی(قالی بافی)

قالی بافیبافتن زیرانداز یا تابلوهای نفیس از جنس پشم و نخ کتان را قالیبافی گویند. در بافت زیرانداز از طرحهای مختلف به منظور پوشش کف (زیرانداز) و یا حتی تابلوها استفاده می شود


هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی