دریافت خبرنامه و ویژه نامه
نام فایل تعداد دانلود امتیاز
گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی (تولید شیره خرما) 15

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی