دریافت خبرنامه و ویژه نامه

مردی کسب و کارش خودش را دایر کرد. مغازه ای را در یک محل پر رفت و آمد اجاره کرد.🚩

 ✅ میز و صندلی شیکی خرید. روز اولی که به محل کسب و کارش رفته بود و تازه داشت روی صندلی شیکش جابجا میشد، دید که یک مشتری به ورودی مغازه اش نزدیک شد. فورا خودش را مشغول انجام کاری کرد. چند لحظه بعد که هنوز مشتری وارد مغازه نشده بود، گوشی را برداشت و وانمود کرد که دارد یک مکالمه خیلی مهم را انجام می دهد.🚩

✅ در این موقع مشتری وارد شد.🚩

✅ صاحب کسب و کار جدید پرسید: بفرمایید.🚩

مشتری:هیچی از مخابرات آمدم. می خواستم تلفن را چک کنم که دیدم وصل است و شما صحبت می کنید. خداحافظ!🚩

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی