دریافت خبرنامه و ویژه نامه

مرد ثروتمندی به عالمی می گوید:
نمی دانم چرا مردم مرا خسیس می پندارند!

💮 عالم گفت:
بگذار حکایت کوتاهی از یک گاو و یک گوسفند برایت نقل کنم...

گوسفند روزی به گاو گفت: 
مردم از طبیعت آرام و چشمان حزن انگیز تو به نیکی سخن می گویند و تصور می کنند تو خیلی بخشنده
هستی. زیرا هر روز برایشان شیر و سرشیر می دهی.

💮 اما در مورد من چی؟…
من همه چیز خودم را به آنها می دهم از گوشت ران گرفته تا سینه ام را. حتی از پوست و موی بدن من هم استفاده می کنند. با وجود این کسی از من مثل تو خوشش نمی آید. علتش چیست؟

🌾 می دانی جواب گاو چه بود؟

💮 جوابش این بود:
شاید علتش این باشد که
“هر چه من می دهم در زمان حیاتم می دهم”


〰🎀〰

☘️ گاهی دستگیری از نیازمندان را به بازماندگانمان میسپاریم؛ درحالی که الان خودمان باید انجام دهیم...

⚜️بخشش (give) یک بعد از سواد مالی است⚜️

☘️تا هستیم، بخشنده باشیم...

 

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی