دریافت خبرنامه و ویژه نامه


مردی شترش گم شده بود . مدتی گشت ولی پیدایش نکرد . با حالی مضطرب گفت : ای خدا اگر شترم پیدا شود ، او را به یک درهم به محتاجان بفروشم .

وقتی پیدا شد ، دید صد درهم می ارزد . گربه ای به گردن شتر آویخت و گفت شتر را با گربه می فروشم .
۹۹ درهم گربه ، ۱ درهم شتر.

نتیجه اخلاقی: قبل از اینکه بگم پای حرفمون وایسیم, باید بگم حرفی نزنیم که مجبور به این کارها بشیم.

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی