دریافت خبرنامه و ویژه نامه

یکی از صالحان دعا می‌کرد :
« پروردگارا ، در روزی ام برکت ده » 

 

کسی پرسید : چرا نمی‌گویی روزی ام ده ؟

گفت : روزی را خداوند برای همگان ضمانت کرده است . 
اما من برکت را در رزق طلب می‌کنم . چیزی است که خدا به هر کس بخواهد می‌دهد
( نه به همگان ) .

اگر در مال بیاید ، زیادش می‌کند .
اگر در فرزند بیاید ، صالحش می‌کند .
اگر در جسم بیاید ، قوی و سالمش می‌کند .
و اگر در قلب بیاید ، خوشبختش می‌کند .

 

 

 

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی