تبلیغ شماره 1

آشنایی با نکات مهم و پرکاربرد قانون کار

 

 

حسابداری مدیریت و اداره شرکت

 

 

تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی

 

 

اصول حسابداری و آشنایی با صورت های مالی

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت مصرف (سطح یک)

 

 

خانواده و سرمایه گذاری

 

 

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد پس انداز و سرمایه گذاری (سطح یک)

 

 

اخلاق حرفه ای حسابداری و مدیریت

 

 

حسابداری خرید و انبار

 

 

حسابداری اموال, دارایی ثابت مشهود و نامشهود

 

 

حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

حسابداری وجوه (خزانه داری)

 

 

 
« 1 ... 10 11 12 13 14 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی