تبلیغ شماره 1

اهمیت سرمایه گذاری در قالب یک مثال

سه دوست به نام های رها، سارا و آوا در سنین متفاوت با سود سالانه یکسان شروع به باز کردن حساب بازنشستگی می کنند. 
درپایان از مقایسه عددها به شوق آمده و اهمیت سرمایه گذاری را درک خواهید نمود. 
رها
رها از سن 14 سالگی تا 18 سالگی با سود سالانه 10%، به مدت 5 سال برای 65 سالگی خود شروع به سرمایه گذاری می نماید.

 

ردیف

سن سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری
(تومان)

جمع مبلغ سرمایه گذاری در پایان هر سال

(تومان)

1

14 سالگی

200،000

220،000

2

15 سالگی

200،000

462،000

3

16 سالگی

200،000

728،200

4

17 سالگی

200،000

1،021،000

5

18 ساگی

200،000

1،243،100

 

رها بعد از 18 سالگی حتی یک ریال هم سرمایه گذاری نمی کند. در واقع کل مبلغ سرمایه گذاری برای بازنشستگی اش یک میلیون تومان است و منتظر نتیجه میماند تا سن 65 سالگی!!! میخواهید بدانید دریافتی نهایی خانم رها حاصل از این سرمایهگذاری در سن 65 سالگی چقدر است؟ 117.460.000تومان

 

سارا

 سارا از سن 19 سالگی تا 26 سالگی با سود سالانه 10%، به مدت 6 سال برای 65 سالگی خود شروع به سرمایه گذاری می نماید.

ردیف

سن سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری
(تومان)

جمع مبلغ سرمایه گذاری در پایان هر سال

(تومان)

1

19 سالگی

200،000

220،000

2

20 سالگی

200،000

462،000

3

21 سالگی

200،000

728،200

4

22 سالگی

200،000

1،021،000

5

23 سالگی

200،000

1،243،100

6

24 سالگی

200،000

1،697،300

 
 سارا بعد از 24 سالگی حتی یک ریال هم سرمایه گذاری نمی کند.
 دریافتی نهایی خانم رها حاصل از این سرمایه گذاری در سن 65 سالگی 101،914،800 تومان است
 

آوا

 آوا از سن 27 سالگی تا 34 سالگی با سود سالانه 10%، به مدت 8 سال برای 65 سالگی خود شروع به سرمایه گذاری می نماید.

ردیف

سن سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری
(تومان)

جمع مبلغ سرمایه گذاری در پایان هر سال

(تومان)

1

27 سالگی

200،000

220،000

2

28 سالگی

200،000

462،000

3

29 سالگی

200،000

728،200

4

30 سالگی

200،000

1،021،000

5

31 سالگی

200،000

1،243،100

6

32 سالگی

200،000

1،697،300

7

33 سالگی

200،000

2،087100

8

34 سالگی

200،000

2،515،800

 
 آوا بعد از 34 سالگی حتی یک ریال هم سرمایهگذاری نمی کند.

 دریافتی نهایی خانم آوا حاصل از این سرمایهگذاری در سن 65 سالگی 88،318،500   تومان است

 

مقایسه کلی

نام

شروع سن سرمایه گذاری

تعداد سال های سرمایه گذاری

مبلغ کل  سرمایه گذاری
(تومان)

مبلغ دریافتی در 65سالگی

(تومان)

رها

14

5

1،000،000

117.460.000

سارا

19

6

1،200،000

101،914،800

آوا

27

8

1،600،000

88،318،500

 

از امروز به فکر حساب بازنشستگی خودو فرزندانتان باشید

بهترین زمان برای بازکردن حساب بازنشستگی وقتی است که آدم نوجوان است! ولی چطور می توان فرزندان را به باور چنین چیزی متقاعد کرد؟ یک راه حل این است که نموداری را به صورت خلاصه رسم کنیم با عنوان "ارزش زمانی پول"و این موضوع را به صورت مثال زیر به فرزندمان آموزش دهیم

 

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی