تبلیغ شماره 1

همراه گرامی

جهت درخواست صدور گواهی نامه اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

1. نام

*

 

2. نام خانوادگی

*

 

3.نام پدر

*

 

4.محل صدور

*

 

5.شماره ملی

*

 

6.شماره تلفن همراه

*

 

7. تصویر فیش واریزی (لینک پرداخت)

*

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی