عنوان گروه : دوره های آموزشی قوانین و مقررات بورس

آشنایی با قراردادهای تجارت بین الملل و نحوه تنظیم آنها

عنوان گروه : دوره های آموزشی قوانین و مقررات بورس

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

عنوان گروه : دوره های آموزشی مدیریت سرمایه گذاری

روش های تأمین مالی بین المللی بنگاه های اقتصادی

عنوان گروه : دوره های آموزشی مدیریت سرمایه گذاری

تحلیل روانشناسی سرمایه گذاری و مالی رفتاری

عنوان گروه : دوره های آموزشی مدیریت سرمایه گذاری

روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران

عنوان گروه : دوره های آموزشی ارزش گذاری و تحلیل سهام

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ پیشرفته

عنوان گروه : دوره های آموزشی ارزش گذاری و تحلیل سهام

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ مقدماتی

عنوان گروه : دوره های آموزشی سرمایه گذاری

شناخت بازارهای سرمایه¬گذاری

عنوان گروه : توسعه مهارت های عمومی

برند سازی شخصی برای کارمندان

عنوان گروه : توسعه مهارت های عمومی

قانون موفقیت در بازار کار

عنوان گروه : قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

شناخت و ضرورت سوادمالی در محضر قرآن

 
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی