دریافت خبرنامه و ویژه نامه
 

هزینه دوره : 48000 تومان.

خانواده و سرمایه گذاری

 
 
مدت دوره : 8 ساعت
 
مدرس دوره: دکتر اکرم تفتیان
 

    1395/11/28     |     379 |    
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی