تبلیغ شماره 1
گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی (تولید شیره خرما)

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی وجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد.

بررسی امکان احداث واحد ایجاب میکند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی - صنعتی در یک طرح جامع توجیهی - اقتصادی مورد نظر قرار گیرند.

جهت دسترسی به ادامه اطلاعات، امکان دانلود رایگان فایل در نظر گرفته شده.

تاریخ ثبت: 1396/06/02
تعداد مطالعه: 158
تعداد دریافت: 115
گروه: طرح های تجاری
دریافت فایل:

 

امتیازدهی: 

دیدگاه کاربران

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی