دریافت خبرنامه و ویژه نامه

پول تو جیبی هفتگی

پول تو جیبی هفتگی

از همان ابتدا همه چیز را مشخص کنید. شما متعهد می‌شوید که هر هفته و یا هر‌ماه به او پول بپردازید؛ اما در عوض از اینکه از او بخواهید پولش را در راه درست مصرف کند نهراسید. 

دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی