تبلیغ شماره 1

پول تو جیبی هفتگی

 

 

پول تو جیبی هفتگی

از همان ابتدا همه چیز را مشخص کنید. شما متعهد می‌شوید که هر هفته و یا هر‌ماه به او پول بپردازید؛ اما در عوض از اینکه از او بخواهید پولش را در راه درست مصرف کند نهراسید. 

 
 
 
 
 
 
 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی