تبلیغ شماره 1

عبارت بالا کنایه از رشوه دادن و به اصطلاح دیگر حق و حساب دادن است.‏⚜️

🖌 در بعضی از کتب تاریخی آمده که فرستادگان خسرو پرویز پادشاه ساسانی که همه سبیلهای کلفت داشته اند چون به خدمت ‏رسول اکرم (ص) رسیدند حضرت فرمود: من تشبه بقوم فهو منهم. به همین جهت مسلمین از آن تاریخ سبیل را کوتاه کردند و ‏بر ریش افزودند.‏⚜️

🖌 در عصر صفویه بازار سبیل دوباره رونق یافت و سلاطین صفویه به علت انتساب به شیخ صفی الدین اردبیلی چون خود را ‏اهل عرفان و تصوف می دانستند و به همین سبب لقب مرشد کامل را اختیار کرده بودند لذا غالبا سبیلهای چخماقی و کلفت می ‏گذاشتند و مریدان و پیروانشان را نیز به این امر تشویق می کردند. ⚜️

🖌 کسانی که سبیلهای بلند و چخماق داشتند ناگزیر بودند همه ‏روزه چند بار به نظافت و آرایش آن بپردازند زیرا اگر تعلل و تسامح می ورزیدند سبیلها آویزان می شد و آن هیبت و زیبایی ‏که انظار دیگران را به خود جلب نماید از دست می داد.‏⚜️

🖌 سبیل پر پشت و متراکم وقتی به هم پیوسته می شد و جلا پیدا می کرد که آن را چرب می کردند و با دست مالش می دادند.‏⚜️

🖌 آنهایی که قدرت و تمکن کافی نداشتند خود به این کار می پرداختند ولی سران و ثروتمندان افرادی را برای سبیل چرب کردن ‏داشتند. کار سبیل چرب کن این بود که در مواقع معین که صاحب سبیل مهمانی رسمی داشت و یا می خواست به مهمانی برود ‏دست به کار می شد و با روغن مخصوص سبیل را جلا و زیبایی می بخشید.‏⚜️

🖌 بدیهی است اگر از عهده سبیل چرب کردن به خوبی بر می آمد صاحب سبیل مشعوف و خرسند می شد و در این موقع سبیل ‏چرب کن هر چه می خواست از طرف صاحب سبیل بر آورده می شده است.‏⚜️

🖌 به این ترتیب بود که اصطلاحات: سبیلش را چرب کن ، سبیل کسی را چرب کردن، سبیل چرب شده، و امثال آن مرسوم شد ‏و کم کم رایج گردید.‏ ⚜️

 

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی