دریافت خبرنامه و ویژه نامه

☘️وقتی بچه بودم کلاس شطرنج می رفتم،

 🍃مربی شطرنج مون همیشه می گفت، وقتی که تنهایی اگه می خوای فقط خودت رو سرگرم کنی برو سراغ تخته نرد یا منچ، و با شانست بازی کن،

💥 اما 

اگه می خوای از خودت چیزی یاد بگیری، کمی خودت رو به چالش بکش و بشین با خودت شطرنج بازی کن، 

 ✨دیگه اینجا شانسی در کار نیست،

 ✨باید با فکر بازی کنی،  

 ✨باید با تضادها کلنجار بری،  

 ✨باید اشتباهاتت رو پیدا کنی و     

  ✨از اون ها موقعیت برد بسازی و دیگه هرگز تکرارشون نکنی،

 🌿فقط این رو یادت باشه:

💎✨تو نه صاحب مهره های سفیدی، نه مهره های سیاه، ولی دست به هر مهره ای که می زنی باید برنده بازی بشه!

 

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی