تبلیغ شماره 1

قالی بافیبافتن زیرانداز یا تابلوهای نفیس از جنس پشم و نخ کتان را قالیبافی گویند. در بافت زیرانداز از طرحهای مختلف به منظور پوشش کف (زیرانداز) و یا حتی تابلوها استفاده می شود

(در آنها از مواد اولیه ای مانند خامه، ریشه و پود استفاده می شود) لازم به ذکر است که بافت قالی روی دارهای افقی و عمودی (زمینی و هوایی) صورت می گیرد. مراحل انجام کار فوق عبارتست از: ابتدا مرحله چله کشی صورت می گیرد یعنی نخ پنبه ای یا پشمی را به صورت عمودی از بالا به پایین وصل نموده که در اصطلاح به «تار» معروف است سپس به وسیله کرک یا پشم های رنگی مرحله بافتن آغاز می شود بعد از هر ردیف «گره» یک ردیف «پود رو» و یک ردیف «پود زیر» انجام می گیرد.

الزامات یا مقدمات مورد نیاز جهت راه اندازی شغل: طی کردن دوره آموزشی به مدت 3 ماه و فراهم آوردن ابزار، وسایل و مواد اولیه همچون کرک، کاموا، پشم، ابریشم، خامه، دار قالیبافی (چهار قطعه چوب که به صورت چهارگوش وصل شده)، قلاب، شانه قالی، قیچی قالیبافی پشت دار، قیچی قالیبافی صاف و نقشه. ویژگی های متصدی شغل: طی کردن دوره آموزشی به مدت 3 ماه (480 ساعت) و داشتن علاقه و استعداد فراوان (آنچه در این شغل حائز اهمیت است داشتن تجربه کافی است تا حدی که هر چه تجربه افزایش یابد کیفیت کار نیز بالاتر می رود).

نیازمندی های آموزشی شغل: 1- آشنایی مقدماتی با ابزار کار به صورت تئوری و به مدت 2 ساعت؛ 2- آموزش چله کشی به صورت عملی و به مدت 8 ساعت؛3- آموزش گره زدن نخ های رنگی (مرحله بافت) به صورت عملی و به مدت 40 ساعت؛ 4- آموزش زدن پودهای زیر و رو به صورت عملی و به مدت 20 ساعت؛ 5- آموزش روگیری (قیچی کردن نخ های اضافی) به صورت عملی و به مدت 10 ساعت؛ 6- آموزش شانه زدن به صورت عملی و به مدت 10 ساعت؛ 7- آموزش نقشه خوانی به صورت عملی و به مدت 10 ساعت؛8- آموزش رفوگری به صورت عملی و به مدت 20 ساعت؛9- آموزش چیدن ریشه های قالی و گره های نهایی به صورت عملی و به مدت 10 ساعت؛ 10- بافت قالی از ابتدا تا انتها به صورت عملی و به مدت 350 ساعت؛ برآوردتعداد فرصت های شغلی جدید:قالیبافی از جمله مشاغلی است که می توان با کمی ذوق واستعداد می توان رشته های جدیدی خلق نمود مانند:تصویربافی،چندبعدی،و… برآورد هزینه راه اندازی شغل : ردیف    امکانات مورد نیاز    سرمایه ثابت    سرمایه درگردش    قیمت1    کرک ، کاموا ، پشم ، نخ 

 

منابع:
کلینیک کسب و کار

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی