تبلیغ شماره 1

گلیم بافی یکی از شاخه های قالیبافی می باشد. زیرانداز به وسیله تار و پود (بدون مرحله بافت) را گلیم بافی می گویند.

در گلیم بافی از طرح های مختلف محلی استفاده می شود. تفاوت بین گلیم بافی و قالیبافی با گبه بافی در این است که در قالیبافی و گبه بافی از گره های رنگی «بافت» بکار می رود اما در گلیم بافی استفاده نمی شود (فقط دارای تار و پود می باشد) فعالیت هایی که جهت بافتن گلیم صورت می گیرد عبارتست از: ابتدا مرحله چله کشی صورت می گیرد یعنی پشم را به صورت عمودی از بالا به پایین وصل کرده (که در اصطلاح به تار شهرت یافته است) سپس بوسیله کرک ها و یا پشم های رنگی مرحله اجرای «پود زیر» و «پود رو» صورت می گیرد. 

الزامات یا مقدمات مورد نیاز جهت راه اندازی شغل: 

طی کردن دوره آموزشی به مدت یک ماه و فراهم آوردن ابزار و وسایل کار و مواد اولیه همچون کرک، پشم های رنگی، دار قالیبافی (چهار قطعه چوب که به صورت چهار گوش به هم وصل شده)، شانه قالیبافی، قیچی، نقشه. 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی