تبلیغ شماره 1

فرآیندی است که در طی آن سنگریزه ، شن و مواد خارجی از کشمش جداو در بسته های تمیز و قابل مصرف قرار میگیرد .

 
 
عنوان شغل: کشمش پاک کنی و بسته بندی
 
تعریف شغل :فرآیندی است که در طی آن سنگریزه ، شن و مواد خارجی از کشمش جداو در بسته های تمیز و قابل مصرف قرار میگیرد .
 
فهرست توانایی های شغلی موردنیاز :
توانایی جداکردن مواد خارجی از کشمش و بسته بندی آن

توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار ( عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی )
میزان مهارت مورد نیاز ( ماهر – درجه 1 – پیشرفته ) و ( نیمه ماهر – درجه 2 – مقدماتی ) :
نیمه ماهر
حداقل مدت دوره آموزشی مورد نیاز ( ساعت – سطح ) ؟
اگر بسته بندی آن با دستگاه انجام می شود یک دوره آموزشی یک روزه موردنیاز است.
 
رشته تحصیلی مرتبط :
هنرستان کشاورزی و فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های کشاورزی

مواد اولیه و ابزار کار موردنیاز شغل  :
ظروف پلاستیکی یا مقوایی بهداشتی  و  دستگاه دوخت جهت بسته بندی بسته های پلاستیکی یا مقوایی بهداشتی ، کاملاً تمیز و قابل مصرف نیاز است . 1 نفر برای پاک کردن کشمش ، و 1 نفر جهت بسته بندی کشمش موردنیاز است.
استانداردهای انجام کار :
ساعت کار : 8 ساعت
ایمنی  : جعبه کمکهای اولیه و کپسول  آتش نشانی ، رعایت نکات ایمنی ضمن کار با ابزارها و ماشین ها
بهداشت : رعایت کامل بهداشت فردی و داشتن کارت بهداشت ، داشتن سرویسهای بهداشتی توالت و حمام - رعایت ضوابط بهداشتی برای محیط تولید و بسته بندی فرآورده مذکور

نظارتی(بهداشتی،کیفیت کار ،ایمنی) :
 نظارت فنی بر تولید توسط جهاد کشاورزی صورت می گیرد
نظارت فنی برمحیط کار ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می شود
کیفیت محصول  توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
رعایت نکات بهداشتی ، توسط وزارت بهداشت نظارت می شود .
دستگاه صادر کننده مجوز:
سازمان جهاد کشاورزی استانها
به چه مجوزهایی نیاز دارد و مدارک موردنیاز آنها چیست ؟
کارت بهداشت فردی و محیط کار
مراحل و مدارک موردنیاز دریافت مجوز:
ارائه مدارک لازم به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و طی سایر مراحل اداری

بازارهای هدف محصولات  :
بازارچه های محلی ( بازار روز ) بازار های روستا ها ، شهرستانها و شهرهای اطراف

آیا شغل نیاز به بازرسی دارد ( دوره ای – هفتگی – ماهانه ) :
نیاز به بازرسی های ماهانه دارد.
 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی