دریافت خبرنامه و ویژه نامه

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند.. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می شود از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند

● چیستی بیمه

همه آنهایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.
یکی از اصول بیمه جبران خسارت است و طبق این اصل، بیمه گزار خسارت دیده از طریق بیمه باید در همان وضع مالی پیش از وقوع خسارت قرار گیرد نه بیشتر، زیرا کارکرد بیمه فقط جبران مالی خسارت است و بیمه گزار نباید از بیمه درآمدی به دست آورد.

 

● محاسبات بیمه ای
بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آنها را می دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد.
بر این اساس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود. نخست اینکه به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گزار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مذکور باشد. به عنوان مثال در بیمه های مربوط به اتومبیل، جوانی که اتومبیل پرقدرتی دارد یا راننده ای که در گذشته چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است، از راننده میانسال و با تجربه ای که اتومبیل کم قدرتی دارد و قبلاً تصادف نکرده است، حق بیمه بیشتری می پردازد.
به عبارتی برای فردی جوان و تندرست که شغل بی خطری دارد، خریدن بیمه زندگی آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر از فرد سالمندی خواهد بود که شغل پرخطری دارد.

 

منبع:

ویستا

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی