تبلیغ شماره 1

 

پدر پولدار پدر بی پول

نویسنده: رابرت کیوساکی، شارون لیچر، هنگامه خدابنده

 

کتابفروشی آنلاین

 

 
 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی