تبلیغ شماره 1

طرح همگام بهینه نگر

 

 
 

 طرح همگام بهینه نگر ارائه دهنده دو هدف اصلی:

1. جستجویار مالی و شغلی 

2. دانشنامه سواد مالی می باشد.

جستجویار مالی و شغلی شامل یک پایگاه اطلاعاتی جامع از پرسش و پاسخ های کاربردی و مطرح شده تاکنون در ارتباط با موضوع موفقیت در حرفه حسابداری (از علم تا عمل) می باشد. دانشنامه سواد مالی، پرسش و پاسخ هایی را در گروه بندی های مشخص، در ارتباط با موفقیت در حرفه حسابداری و مالی، دانش سازمانی و بازرگانی، حسابداری، امور مالی و سایر علوم ارائه می دهد.

 
 

شرح خدمات طرح:

 کلید موفقیت در حسابداری و امور مالی داشتن پایه دانش محکمی است که از طریق آموزش برنامه ریزی شده مناسب به دست می آید. تسلط کامل بر دانش حسابداری، مالیاتی و قوانین و مقررات، تسلط بر استقرار نرم افزارهای مالی و سیستم های اطلاعاتی، لازمه موفقیت برای هر حسابدار حرفه ای می باشد. همچنین ماهیت فنی سیستم های کامپیوتری حسابداری امروز نیز تا حدی نیازمند درک علوم کامپیوتری و فنآوری اطلاعات می باشد. در دانشنامه ارائه شده ویژه "سواد مالی"، در این موارد و همچنین در ارتباط با مهارت های حرفه ای و آموزش عمومی لازمه ی حسابدار حرفه ای، پرسش و پاسخ های جامعی ارائه شده است. در ادامه تصاویری از جزئیات این دانشنامه ارائه شده است.

دانشنامه سواد مالی

گروه دانشنامه های آموزشی سواد مالی

گروه دانشنامه های آموزشی مفاهیم کاربردی مالی و بازارهای سرمایه گذاری

گروه دانشنامه های سرمایه گذاری و تامین مالی

گروه دانشنامه های حسابداری, مالی و اسلام

گروه دانشنامه های مهارتهای حرفه ای و آموزش عمومی

جستجویار مالی و شغلی

روش های دسترسی به خدمات طرح همگام بهینه نگر


دسترسی به خدمات از طریق خرید طرح همگام بهینه نگر:

 در طرح همگام بهینه نگر با پرداخت مبلغ 30.000 تومان به مدت زمانی یک ماه علاوه بر دسترسی به جستجویار مالی و شغلی و دسترسی به لیست دانشنامه های حرفه حسابداری، امکان طرح 5 سوال نیز فراهم می باشد.

خرید طرح همگام

دسترسی به خدمات از طریق خرید طرح همگام پلاس بهینه نگر:

 در طرح همگام پلاس بهینه نگر با پرداخت مبلغ 210.000 تومان به مدت زمانی یک سال علاوه بر دسترسی به جستجویار مالی و شغلی و دسترسی به لیست دانشنامه های حرفه حسابداری، امکان طرح 50 سوال نیز فراهم می باشد.

خرید طرح همگام پلاس

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی